Om Early Birds

Smart mobilitet vil med “Early Birds” invitere morgenfriske bilister til at køre tidligere hjemmefra i en periode på tre uger fra 1. december-18. december 2015 – svarende til 14 arbejdsdage.

For at være med i forsøget skal man være bilist fra Beder-Malling, der primært kører i retning mod Aarhus i myldretiden og ofte oplever kø og ekstra køretid i forbindelse med din tur til og fra arbejde. Deltagerne skal i forsøgsperioden være indstillet på at køre markant tidligere hjemmefra for at få erfaring med, hvilket afrejsetidspunkt, der bevirker at man når sin destination uden at møde betydelig kø.

Her på bloggen vil man kunne følge deltagerne 1. -18. december, hvor de to gange om ugen vil blogge om deres nye vaner.Vi ønsker med bloggen at indsamle bilisternes viden om, hvornår man skal køre for at undgå kø og hvordan, det at køre tidligere hjemmefra påvirker hverdagen for deltagere både om morgenen og om eftermiddagen.

Hvornår er der fri bane?

I oktober 2014 foretog Gallup en stor transportvaneundersøgelse for Smart mobilitet i Beder-Malling, hvor der blev gennemført 500 interviews med beboere i området.

Nedenstående graf viser, hvornår forskellige familietyper i Beder-Malling kører hjemmefra. Det skulle gerne give en fornemmelse, af, hvornår der er fri bane på vejene.

Projektet foreslår bilisterne at køre før klokken 07.00, men en del af projektet er også, at deltagerne må prøve sig frem, da køretiden kan varierer. Det skal understreges, at grafen ikke afbilleder den generelle myldretidssituation i Aarhus.

Baggrund for forsøget:

Smart mobilitet arbejder med at forbedre fremkommeligheden ind til Aarhus og  optimalt set give den enkelte rejsende en mere positiv oplevelse af indpendling.

Vi har lige nu grupper af engagerede mennesker i Beder-Malling, der har medlt sig til at teste hhv. el-cykel og kombinationsrejser som alternativ til bilen. Nu ønsker vi i Smart mobilitet at indsamle viden om hvordan, det at køre tidligere hjemmefra som ny vane kan påvirke oplevelserne i trafikken ind til Aarhus.

Se mere om de andre vanebrudsprojekter i Smart mobilitet på www.superpendlerne.smartmobilitet.dk og www.365.smartmobilitet.dk

Ved spørgsmål kontakt Liv Maria Stender Boisen på mail: livma@aarhus.dk